Waarom Inspectie SZW gewoon weer Arbeidsinspectie heet

Blog

3 min

13 Jan 2022

Het zat eraan te komen: met ingang van het nieuwe jaar heeft de Inspectie SZW haar naam veranderd in Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Vanwaar deze wijziging en wat staat er nog meer op de planning voor 2022?

jaarplan-2022-nederlandse-arbeidsinspectie.png

Er wordt weleens gezegd dat het volk de taal maakt. Dat lijkt ook één van de redenen voor de naamswijziging. De afgelopen jaren bleek dat de term Arbeidsinspectie nog vaak wordt gebruikt door werkgevers en werknemers. Dat vermeldt het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid op hun website. 

Naast dat de dienst al vaak anders werd genoemd, moet de wijziging ook misverstanden voorkomen. De naam Inspectie SZW kan mogelijk de indruk wekken dat zij toezicht houdt op het ministerie, terwijl zij toezicht houden op werkgevers. Hierbij staat bestaanszekerheid en gezond, veilig en eerlijk werk centraal. Naast dat het misverstanden over het takenpakket moet voorkomen, is het ook een volgende stap in beleid.

Europa

De naam is ‘toekomstgericht en -bestendig’, schrijft Inspecteur-generaal Nederlandse Arbeidsinspectie Rits de Boer, in het het jaarplan 2022. De officiële naam is ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ of afgekort NLA. Deze is hetzelfde voor de engelse vertaling ‘Netherlands Labour Authority’ en geeft de koers aan die de Arbeidsinspectie wil gaan varen. 

‘Met deze naam laten we zien dat we nauw verbonden zijn met de sinds 2021 in Bratislava gevestigde European Labour Authority’, schrijft De Boer in het voorwoord van het jaarplan van de NLA. Hij spreekt over het vrije verkeer van goederen, personen en diensten en wijst op de steeds meer Europees wordende arbeidsmarkt.

Economisch gezien wordt het steeds meer één Europa, maar juridisch is dat nog niet. Om te zorgen dat alle werknemers - dus ook die over de grens gaan of komen - onder juiste omstandigheden werken, is het van belang dat er overeenstemming tussen de Europese landen is. De invloed en het belang van van de European Labour Authority (ELA) neemt naar verwachting alleen maar toe.

Voornemens 2022 

Het jaarplan brengt veel meer dan een naamswijziging alleen. Het biedt transparantie in de aanpak van komend jaar en geeft inzicht in de prioritering. Wij lichten er een aantal uit. Zo is de naamswijziging natuurlijk de opvallendste en gaat gepaard met intensivering van de inzet op eerlijk werk. De aanpak van onderbetaling, illegale tewerkstelling en misstanden als arbeidsuitbuiting staan centraal. 

Gevaarlijke stoffen

Daarnaast wordt er wederom veel nadruk gelegd op het gebruik en de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen. Veel interventies zijn gericht om het bewustzijn van de risico’s te vergroten en daarmee de veiligheidscultuur te verbeteren. Maar ook meer inspecties bij grote chemische installaties en een nieuw voorstel om het Arbobesluit te wijzigen, zijn onderdeel van de aanpak. Dit met het oog op de komst van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE). De nieuwe ARIE staat naar voor begin van deze zomer op de planning.

Arbozorgverplichtingen en data 

Een ander speerpunt betreft het beter naleven van de arbozorgverplichtingen. Zo wordt er bij inspectie standaard op de RI&E, plan van aanpak en het basiscontract gecontroleerd.Daarnaast wil de Inspectie meer inzetten op het gebruik van data. Door gebruik te maken van beschikbare data, willen ze onder anderen regelovertreders en risicobedrijven beter in beeld krijgen. Op deze manier kan er doelgerichter en efficiënter gewerkt worden. 

Een nieuw jaar, een nieuwe naam en een aantal nieuwe voornemens voor de Nederlandse Arbeidsinspectie. Wij houden de ontwikkelingen die dit jaar op de planning staan in de gaten en houden je graag op de hoogte.

Gezond en veilig thuiswerken: bij wie ligt de verantwoordelijkheid?

Preview - Gezond en veilig thuiswerken bij wie ligt de verantwoordelijkheid.jpg