Safeguard ISO 27001 gecertificeerd!

News

3 min

5 jan. 2021

Sinds het intreden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018 zijn er Europese afspraken gemaakt omtrent gegevensbeveiliging.

Certificatie_-_Safeguard.jpeg

Wij zijn met Safeguard dan ook altijd druk bezig om onze informatieprocessen en de beveiliging hiervan up to date te houden. Daarom werken we met een managementsysteem die niet alleen voldoet aan de wettelijke AVG, maar ook aan de ISO 27001 norm.

ISO 27001 is de wereldwijde standaard op het gebied van informatiebeveiliging. Door aan deze norm te voldoen, laten wij zien dat Safeguard veilig en integer met data en persoonsgegevens omgaat.

Na een jaar schrijven, toetsen en terugkoppelen, in samenwerking met BMgrip, ronden wij 2020 af met een officieel ISO 27001 certificaat. Hoewel wij al enige tijd volgens de ISO richtlijnen werken, mag de officiële certificering van Brand Compliance niet onopgemerkt blijven. Toch?!

Certificatie 2 - Safeguard.png

 

Gezond en veilig thuiswerken: bij wie ligt de verantwoordelijkheid?

Preview - Gezond en veilig thuiswerken bij wie ligt de verantwoordelijkheid.jpg