Privacy Policy

Wij als Safeguard vinden dat privacy een zeer waardevol begrip is. We geven net zoveel om uw privacy als die van onszelf, en zien het als een grote verantwoordelijkheid om respectvol met uw gegevens om te gaan. Lees hieronder hoe we uw informatie gebruiken om de beleving van onze diensten te optimaliseren, maar ook hoe we ervoor zorgen dat uw informatie veilig is bij ons.

- We verzamelen informatie voor de volgende doeleinden:
1. Het verstrekken van informatie over producten en diensten
2. Het leveren van en het personaliseren van onze diensten
3. De verwerking van bestellingen en rekeningen van onze klanten
4. De verwerking van onze klantenadministratie

- Wij gebruiken uw data niet voor andere doeleinden dan de levering en het verbeteren van onze diensten en verkopen uw informatie nooit door aan derden.

- Wij openbaren geen persoonlijke informatie van u, als daarvoor niet uitdrukkelijke toestemming is gegeven, behalve wanneer deze informatie een andere duidelijke wettelijke grondslag heeft.

- Wij leven de Nederlandse wetgeving ten aanzien van privacy na. In het geval wij wettelijk verplicht zijn, verstrekken wij gegevens van gebruikers aan derden.

- De informatie in ons beheer is met een wachtwoord beveiligd, zodat alleen u toegang tot uw persoonlijke informatie en accountgegevens hebt. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en dienen geheim gehouden te worden. U bent zelf verantwoordelijk voor misbruik van de gebruikersnaam en/of wachtwoord en moet verlies, diefstal en/of misbruik onmiddellijk bij ons melden.

- Wij nemen een aantal maatregelen om onze, maar ook uw data zo veilig mogelijk te houden, maar kunnen de veiligheid daarvan niet garanderen. Wij nemen in ieder geval (maar niet uitsluitend) de volgende maatregelen:
1. Interne compliance officer
2. Monitoring van de compliance officer
3. Two-factor authenticatie voor alle onderdelen
4. Door tijd beperkte toegang tot gevoelige onderdelen
5. Medewerkers toegang tot data volgens het need to know-principe
6. 4 ogen-principe voor kritische business onderdelen
7. Gedetailleerde logging & monitoring (intern & extern)
8. Outsourcing beleid met geheimhoudingsverklaring
9. Data retentiebeleid
10. TLS (SSL) verbinding van de website

Gebruik van persoonsgegevens
Safeguard B.V. verwerkt persoonsgegevens. Dit gebeurt op zorgvuldige, deels geautomatiseerde en deels handmatige wijze.

Safeguard app
De hiervoor bedoelde persoonsgegevens betreffen de voor- en achternaam en e-mailadressen van gebruikers en klanten van de Safeguard-app, alsmede diens locatie in het ingestelde gebied van de Safeguard app. We voeren deze verwerking uit op grond van uw toestemming of omdat het noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de werking en ontwikkeling van de Safeguard app.

Wij verkrijgen deze gegevens van de klant of gebruiker van de Safeguard app. We bewaren deze persoonsgegevens voor de duur van drie maanden na het ontbinden van het contract.

Contact
Wanneer u contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens om aan uw verzoek om contact te kunnen beantwoorden. Wij bewaren deze informatie tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Andere ontvangers
Voor het leveren van de Safeguard app maken wij gebruik van Amazon Web Services (AWS) voor de opslag van onze data. Wij hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat data zorgvuldig verwerkt wordt middels adequate beveiligingsmaatregelen. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en wij zullen ervoor zorgen dat aanpassingen, intrekkingen of bezwaren ook bij AWS bekend zullen worden.

Uiteraard geven wij uw gegevens verder niet door aan anderen, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is. Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de GDPR richtlijnen.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. U kunt de cookies uitschakelen in uw browser. Houd er wel rekening mee dat onze website mogelijk niet meer optimaal werkt.

Wij maken gebruik van functionele cookies, analytische cookies en cookies voor marketing en reclame. Functionele cookies worden gebruikt voor instellingen en voorkeuren. Onder analytische cookies vallen Google en LinkedIn. Deze worden gebruikt om effectiviteit te meten van advertenties en elementen op de website. Voor marketing en reclame wordt gebruik maakt van cookies door Facebook, Bombora, LinkedIn en Linked share Buttons.

Met deze derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Uw rechten
Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens, dan kan dat. Op grond van de AVG heeft u hier namelijk recht op. U kunt dit verzoek richten tot Safeguard B.V. email: fg@safeguardapp.nl. Daarnaast heeft u het recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn echter niet absoluut. Safeguard B.V. kan er zwaarwegend belang bij hebben uw persoonsgegevens (ongewijzigd) te bewaren, ook wanneer u heeft aangegeven dat u wenst dat deze gegevens worden verwijderd of aangepast. U kunt echter wel aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken, in afwachting van onze afweging wanneer u bezwaar maakt op een bepaalde verwerking. Uw vragen en verzoeken hieromtrent kunt u eveneens aan Safeguard B.V. email: fg@safeguardapp.nl. Om misbruik te voorkomen kan het zo zijn dat wij u vragen zich te identificeren. We zullen binnen een maand op uw verzoek reageren.

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen: Safeguard B.V.  Rijksweg 134, 4255GP Nieuwendijk (KvK: 63968223).

Indien u over de verwerking van uw persoonsgegevens door Safeguard B.V. niet tevreden bent, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We gaan er natuurlijk vanuit dat dit niet nodig zal zijn.

Houd rekening met het gegeven dat ons privacybeleid van tijd tot tijd kan veranderen. De laatste update was op 3 november 2020.