Privacy

Wij als Safeguard vinden dat privacy een zeer waardevol begrip is. We geven net zoveel om uw privacy als die van onszelf, en zien het als een grote verantwoordelijkheid om respectvol met uw gegevens om te gaan. Lees hieronder hoe we uw informatie gebruiken om de beleving van onze diensten te optimaliseren, maar ook hoe we ervoor zorgen dat uw informatie veilig is bij ons.

 • We verzamelen informatie voor de volgende doeleinden:
  1. Het verstrekken van informatie over producten en diensten
  2. Het leveren van en het personaliseren van onze diensten
  3. De verwerking van bestellingen en rekeningen van onze klanten
  4. De verwerking van onze klantenadministratie
 • Wij gebruiken uw data niet voor andere doeleinden dan de levering en het verbeteren van onze diensten en verkopen uw informatie nooit door aan derden.
 • Wij openbaren geen persoonlijke informatie van u, als daarvoor niet uitdrukkelijke toestemming is gegeven, behalve wanneer deze informatie voor juridische doeleinden nodig is.
 • Wij leven de Nederlandse wetgeving ten aanzien van privacy na. In het geval wij wettelijk verplicht zijn, verstrekken wij gegevens van gebruikers aan derden.
 • De informatie in ons beheer is met een wachtwoord beveiligd, zodat alleen u toegang tot uw persoonlijke informatie en accountgegevens hebt. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en dienen geheim gehouden te worden. U bent zelf verantwoordelijk voor misbruik van de gebruikersnaam en/of wachtwoord en moet verlies, diefstal en/of misbruik onmiddellijk bij ons melden.
 • Wij nemen een aantal maatregelen om onze, maar ook uw data zo veilig mogelijk te houden, maar kunnen de veiligheid daarvan niet garanderen. Wij nemen in ieder geval (maar niet uitsluitend) de volgende maatregelen:
  1. Interne compliance officer
  2. Monitoring van de compliance officer
  3. Two-factor authenticatie voor alle onderdelen
  4. Door tijd beperkte toegang tot gevoelige onderdelen
  5. Medewerkers toegang tot data volgens het need to know-principe
  6. 4 ogen-principe voor kritische business onderdelen
  7. Gedetailleerde logging & monitoring (intern & extern)
  8. Outsourcing beleid met geheimhoudingsverklaring
  9. Data retentiebeleid
 • U heeft het recht om te zien welke persoonlijke data we van u hebben. Om een kopie van de persoonlijke informatie te verkrijgen, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar Safeguard t.a.v. Persoonsgegevens, Rijksweg 134, 4255 GP, Nieuwendijk. Houd er rekening mee dat we voor een dergelijk verzoek tot € 12,50 in rekening mogen brengen.
 • Omdat het internet een wereldwijde omgeving is, is het niet te voorkomen dat het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens op een internationaal niveau plaatsvindt. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gegevens die gebruikers aan ons doorgeven kunnen worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte, hoewel deze altijd veilig worden gehouden en in overeenstemming zijn met de eisen van de Nederlandse privacywetgeving. Door elektronisch met ons te communiceren, erkent u, en gaat u akkoord met, onze verwerking van persoonsgegevens op deze manier.
 • Houd rekening met het gegeven dat ons privacybeleid van tijd tot tijd kan veranderen. De laatste update was op 09 Mei 2017.