Privacy

Wij als Safeguard vinden dat privacy een zeer waardevol begrip is. We geven net zoveel om uw privacy als die van onszelf, en zien het als een grote verantwoordelijkheid om respectvol met uw gegevens om te gaan. Lees hieronder hoe we uw informatie gebruiken om de beleving van onze diensten te optimaliseren, maar ook hoe we ervoor zorgen dat uw informatie veilig is bij ons.

 • We verzamelen informatie voor de volgende doeleinden:
  1. Het verstrekken van informatie over producten en diensten
  2. Het leveren van en het personaliseren van onze diensten
  3. De verwerking van bestellingen en rekeningen van onze klanten
  4. De verwerking van onze klantenadministratie
 • Wij gebruiken uw data niet voor andere doeleinden dan de levering en het verbeteren van onze diensten en verkopen uw informatie nooit door aan derden.
 • Wij openbaren geen persoonlijke informatie van u, als daarvoor niet uitdrukkelijke toestemming is gegeven, behalve wanneer deze informatie voor juridische doeleinden nodig is.
 • Wij leven de Nederlandse wetgeving ten aanzien van privacy na. In het geval wij wettelijk verplicht zijn, verstrekken wij gegevens van gebruikers aan derden.
 • De informatie in ons beheer is met een wachtwoord beveiligd, zodat alleen u toegang tot uw persoonlijke informatie en accountgegevens hebt. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en dienen geheim gehouden te worden. U bent zelf verantwoordelijk voor misbruik van de gebruikersnaam en/of wachtwoord en moet verlies, diefstal en/of misbruik onmiddellijk bij ons melden.
 • Wij nemen een aantal maatregelen om onze, maar ook uw data zo veilig mogelijk te houden, maar kunnen de veiligheid daarvan niet garanderen. Wij nemen in ieder geval (maar niet uitsluitend) de volgende maatregelen:
  1. Interne compliance officer
  2. Monitoring van de compliance officer
  3. Two-factor authenticatie voor alle onderdelen
  4. Door tijd beperkte toegang tot gevoelige onderdelen
  5. Medewerkers toegang tot data volgens het need to know-principe
  6. 4 ogen-principe voor kritische business onderdelen
  7. Gedetailleerde logging & monitoring (intern & extern)
  8. Outsourcing beleid met geheimhoudingsverklaring
  9. Data retentiebeleid

Safeguard B.V. verwerkt persoonsgegevens. Dit gebeurt op zorgvuldige, deels geautomatiseerde en deels handmatige wijze.De hiervoor bedoelde persoonsgegevens betreffen veelal de voor- en achternaam en e-mailadressen van gebruikers en klanten van de Safeguard-app, alsmede diens locatie in het ingestelde gebied van de Safeguard app. We voeren deze verwerking uit op grond van uw toestemming of omdat het noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de werking en ontwikkeling van de Safeguard app. Wij verkrijgen deze gegevens van de klant of gebruiker van de Safeguard app. We bewaren deze persoonsgegevens voor de duur van drie maanden.

Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens, dan kan dat. Op grond van de AVG heeft u hier namelijk recht op. U kunt dit verzoek richten tot Safeguard B.V. email: Info@safeguardapp.nl. Daarnaast heeft u het recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn echter niet absoluut. Safeguard B.V. kan er zwaarwegend belang bij hebben uw persoonsgegevens (ongewijzigd) te bewaren, ook wanneer u heeft aangegeven dat u wenst dat deze gegevens worden verwijderd of aangepast. Uw vragen en verzoeken hieromtrent kunt u eveneens aan Safeguard B.V. email: Info@safeguardapp.nl.

Indien u over de verwerking van uw persoonsgegevens door Safeguard B.V. niet tevreden bent, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We gaan er natuurlijk vanuit dat dit niet nodig zal zijn.

 • Houd rekening met het gegeven dat ons privacybeleid van tijd tot tijd kan veranderen. De laatste update was op 27 Mei 2019.