Waarom BHV

Er zijn meerdere redenen en perspectieven die verklaren waarom BHV belangrijk dan wel noodzakelijk is. Allereerst dient iedere werkgever vanuit de Arbeidsomstandighedenwet zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van zijn of haar werknemers. Je bent als bedrijf verplicht jezelf voor te voorbereid te zijn op calamiteiten of bedrijfsongevallen. Aan de hand van een plan van aanpak, die voortvloeit uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), wordt een team samengesteld die op een juiste manier kan handelen tijdens calamiteiten of incidenten. Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn hier onderdeel van. Per bedrijf verschilt de samenstelling van een dergelijk team.

Meer over de app

seo-afbeelding.png

Waarom BHV belangrijk is binnen jouw bedrijf

Oke, het is dus wettelijk verplicht om voorbereid te zijn op calamiteiten en incidenten die binnen jouw bedrijf kunnen gebeuren. Maar er zijn nog meer redenen waarom BHV belangrijk is, het draait namelijk om de essentie: het regelen van een veilige werkomgeving. De wettelijke zorgplicht die je als werkgever hebt, is er natuurlijk niet voor niets. BHV’ers zijn er niet alleen om eerste hulp te verlenen en een slachtoffer op juiste wijze over te dragen aan professionals. Zij weten bijvoorbeeld ook hoe ze een brand moeten bestrijden om zo grotere gevolgen te beperken. En als dit niet lukt, is het ook prettig om te weten dat er in dit soort situaties mensen zijn die jou en je collega’s veilig uit het gebouw kunnen loodsen. Zij maken het verschil en verkleinen de risico’s op escalatie. Safeguard biedt jouw bedrijf een systeem die een aanzienlijke bijdragen kan leveren aan jouw bedrijfsveiligheid.

Wilt u vrijblijvend een prijsindicatie ontvangen?

Waarom BHV belangrijk is voor jou als werknemer

Een ander perspectief is die van de BHV’er zelf. Waarom is BHV’er worden interessant of belangrijk voor jou als werknemer? Het is niet vanzelfsprekend dat iemand deze taak op zich neemt. Het wordt bijvoorbeeld vaak als een verplichting gevoeld en kan daarnaast een stoffig imago hebben. Daarom vinden wij het mooi om mensen te spreken die bevlogen zijn met wat ze doen. Met name als men enthousiast is over zijn of haar rol als BHV’er. Opvallend is dat wanneer mensen de cursus hebben gevolgd, zij over het algemeen enorm enthousiast zijn en zich dan beseffen wat ze allemaal hebben geleerd. Zo weet je te allen tijde hoe je moet reageren en handelen in een noodsituatie. De skill set die je binnen twee dagen opbouwt, voelt dan ineens niet meer als verplichting en het stoffige imago verdwijnt. Jij maakt het verschil!

Klaar om Safeguard zelf te proberen?

Tijdens de demo laten we je zien hoe de app werkt. Enthousiast? Ga er dan mee aan de slag tijdens de proefperiode. Uiteraard staan wij ook dan klaar om vragen te beantwoorden!