Wat COVID-19 betekent voor jouw RI&E

Blog

3 min

30 mrt. 2021

Naast dat er enkele versoepelingen doorgevoerd zijn, lijkt het erop dat we toch nog even moeten leven met de huidige maatregelen. Adviezen als: blijf zoveel mogelijk thuis en thuiswerken zullen gezien de berichtgeving nog wel even duren. Dit heeft effect op uw Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

COVID_-_Safeguard.jpeg

De RI&E is in het leven geroepen om het werk zo gezond en veilig mogelijk te laten verlopen. In dit allesomvattende document worden als het goed is alle bedrijfsrisico’s blootgelegd waarop men passende preventie kan regelen. Een van de grootste en bekendste risico’s van het afgelopen jaar is COVID-19.

Met het intreden van het virus heeft iedereen zich aan moeten passen. Sindsdien leven we in een ‘anderhalvemetersamenleving’ en zijn er tal van andere maatregelen getroffen om het virus te onderdrukken. Hoewel de meesten hierdoor thuiswerken, is er ook nog een groep die wél naar kantoor of andere werklocatie moet. Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen hebben sommige bedrijven gekozen om bijvoorbeeld een eigen of branchegericht protocol op te zetten.

Protocol vs. RI&E
Corona-protocollen zijn vaak de RIVM-richtlijnen die vertaald zijn naar concrete regels voor binnen het bedrijf of de branche. Hierin staan de risico’s vermeld en welke maatregelen men daartegen neemt. Hierbij is het belangrijk om te weten dat deze (branche) protocollen vaak de algemene risico’s en maatregelen bevatten en hebben geen wettelijke grondslag. Een bedrijf kan dus niet terugslaan op een protocol als de inspectie SZW over vloer komt.

Hans Langendoen, veiligheidskundige bij Arbode, zegt hierover het volgende: “De protocollen dienen vooral als voorschrift voor bijvoorbeeld een gehele branche, maar hebben geen wettelijke status. Je bent dus verplicht als bedrijf de risico’s en de maatregelen op te nemen in jouw RI&E. Alleen op deze manier voldoe je als bedrijf aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) waarop de inspectie SZW handhaaft.”

Beter goed gejat dan slecht bedacht
Het is dus van groot belang dat je als bedrijf covid een plekje geeft in jouw RI&E. “Ik zie vaak dat men een aparte paragraaf aan zijn RI&E toevoegt met de risico’s en de preventie omtrent corona”, legt Hans uit. Maar waar zijn die protocollen dan voor? De protocollen zijn handig om op terug te slaan, maar kunnen zelfs deels overgenomen worden, vertelt juridisch adviseur Jan Harmen Kwantus in een eigen podcast van Steunpunt RI&E.

Zeker branche protocollen kunnen je helpen. “Dit zijn zijn richtlijnen, maar kunnen als handvat dienen bij het maken van je eigen RI&E. De algemene of branchegerelateerde regels dienen natuurlijk ook nageleefd te worden, maar vergeet zeker niet de specifieke risico’s en maatregelen die voor jouw bedrijf gelden”, vult Hans aan. Hij wijst vervolgens op de site: mijncoronaprotocol.nl. Een handige tool waarmee je makkelijk kunt zoeken naar een protocol die bij jouw bedrijf of organisatie past.

Bewegelijk document
Wanneer er veranderingen plaatsvinden binnen het bedrijf dan is het van belang dat de RI&E meegroeit met deze ontwikkelingen. “COVID-19 was dit jaar natuurlijk dé reden om je RI&E aan te pakken”, vertelt Hans. Hij had nog niet zo heel lang geleden een situatie gezien waarbij de RI&E op dit vlak niet in orde was. Er werd niet gelijk beboet, maar het desbetreffende bedrijf kreeg twee weken om alles weer op orde te krijgen.

De wet gebiedt namelijk een actuele RI&E. “Actueel is nogal een ruim begrip. Corona is een voorbeeld van een ontwikkeling die meegenomen moet worden. Stel er verandert niets, zou ik om de vier tot vijf jaar een update van jouw RI&E adviseren. Er is namelijk ook een kans dat wet- en regelgeving verandert”, sluit Hans af. Er zijn dus uitzonderingen, maar de kans is groot dat je jouw RI&E al op orde heeft. Zo niet, doen!

 

Wat gebeurde bij WhatsApp, Facebook en Instagram?

Preview - Wat gebeurde bij WhatsApp, Facebook en Instagram.jpg