Nieuwe richtlijnen Eerste Hulp: 'Iedereen is afgestemd op elkaar'

Blog

News

3 min

14 sep. 2021

Voor de aanvang van de zomer werden de nieuwe Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp (NREH) 2021 gepubliceerd. Een project waaraan veel relevante (medische) beroepsgroepen deelnamen. Maar hoe bepaal je zo'n kader voor eerste hulp eindtermen en daaruit voortvloeiende lesstof?

Nieuwe_richtlijnen_-_Safeguard.jpeg

Uit het persbericht over de NREH blijken de grootste wijzigingen, ten opzichte van de voorganger uit 2016, een aangepaste reanimatietechniek voor baby’s, toevoeging van mentale hulp en een aangescherpte alarmering van hulpdiensten. Deze zijn gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktijk expertise.

Het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis, het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening en de Nederlandse Reanimatie Raad staan aan de basis van het vernieuwde document. Naast deze projectgroep zijn er nog veel meer mensen en partijen betrokken bij de totstandkoming van de NREH. Een flinke klus, zo lijkt. Wij spraken Wiebe de Vries, projectleider NREH 2021, over het proces.

Afstemming

‘In tegenstelling tot de vorige richtlijnen, is in de NREH 2021 meer aansluiting en afstemming gezocht met de gehele hulpverlenersketen. Beide zijn vooral gestoeld op wetenschappelijke bevindingen en protocollen, maar door dit jaar meer deskundigen, specialisten en beroepsgroepen te betrekken, is straks iedereen op elkaar afgestemd’, zegt De Vries.

En dit is nodig volgens de projectleider: ‘Zoals gezegd, is onder andere die afstemming van groot belang. Door meer aansluiting te vinden met de professionele zorg gaan we uiteindelijk meer levens redden. Daarnaast vraagt de maatschappij er ook om. Zo zijn in de loop der jaren de risico’s groter geworden. Het klinkt misschien heftig, maar dreigingen als bijvoorbeeld aanslagen zijn vandaag de dag ook zaken waar je rekening mee dient te houden.’

Totstandkoming

Het zoeken van die aansluiting lijkt op het eerste gezicht een pittige klus. Zeker gezien het aantal betrokkenen. Toch zegt De Vries dat het wel meevalt: ‘Het is makkelijker dan je denkt. Het meeste is namelijk gebaseerd op wetenschappelijke inzichten waarvan de meeste vanuit de International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) komen.’

Door deze en andere publicaties te verzamelen, heeft de projectgroep een eerste versie van de richtlijnen gemaakt. Deze kwamen vervolgens openbaar waardoor ze voor iedereen te downloaden waren. ‘Zogenaamde werkgroepen, die bijvoorbeeld bestonden uit medische beroepsgroepen, werden dan in de gelegenheid gesteld om input op de eerste versie te geven. Net als als andere partijen die zichzelf als stakeholder beschouwen’, legt hij uit.

‘Deze manier van werken is van groot belang om tot de uiteindelijke Nederlandse richtlijnen te komen. De inzichten, die dus vooral gebaseerd zijn op die van de IFRC, zijn namelijk op internationaal niveau. Er moet dus een vertaalslag gemaakt worden naar een Nederlandse versie. Ik bedoel, wij hebben hier weer hele andere middelen en processen dan bijvoorbeeld een land in Afrika.’

Kenniscentrum

Hoewel De Vries verzachtend spreekt over de hoeveelheid werk, ziet hij de werkwijze liever toch net iets anders. ‘Deze richtlijnen worden ongeveer om de vijf jaar bijgesteld. Wij hebben deze richtlijnen in ongeveer 8 maanden weten te realiseren. Een meer regelmatiger overleg zou niet alleen bijdrage aan een verspreiding van de werkdruk, maar ook aan het actueel houden van de richtlijnen’, vertelt hij.

‘Daarom hebben we een aanzet gegeven voor een (nationaal) kenniscentrum. Een overlegorgaan die zich bezighoudt met het verzamelen van de meest recente ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten op het gebied van eerste hulp. Op deze manier kunnen we de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp actueel houden.’ 

Webinar

Speciaal voor EHBO-instructeurs organiseren Het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis, het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening en de Nederlandse Reanimatie Raad een Webinar Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2021. Helaas zijn de 300 beschikbare plekken al vergeven, maar de webinar is na afloop terug te zien. Hierbij wordt ingegaan op vragen over de NREH 2021.

Ben je benieuwd naar de nieuwe richtlijnen? Bekijk ze dan hier!

Handelen in een noodsituatie: bewustwording is het belangrijkst

Preview - Handelen in een noodsituatie bewustwording is het belangrijkst.jpg