BHV van groot belang wateroverlast ziekenhuis Venlo

Blog

3 min

22 jul. 2021

VieCuri Medisch Centrum in Venlo besloot vrijdag (16 juli) volledig te evacueren om patiënten en medewerkers veilig te stellen. Een grote operatie werd in gang gezet waarbij iedereen de handen uit mouwen moest steken om die te laten slagen. Ook de BHV’ers hadden een onmisbare taak.

BHV_wateroverlast_Safeguard.jpeg

De grote wateroverlast in Nederland, waar vooral Limburg door getroffen is, zou u waarschijnlijk niet zijn ontgaan. De provincie kreeg te maken met grote hoeveelheden regenval waardoor rivieren buiten hun oevers traden en grote problemen veroorzaakte. In overleg met de Veiligheidsregio Limburg-Noord besloot het ziekenhuis in Venlo om volledig te evacueren. Het ging om een preventieve evacuatie om iedereen op tijd veilig te stellen en escalatie voor te zijn.

‘Een geslaagde operatie’, vertelt Ruud Sturznickel wanneer we hem opbellen over de actie. ‘Maar dan hebben wij het specifiek over het evacueren. Voor onze patiënten is deze situatie natuurlijk verre van ideaal’, vervolgt hij. Ruud is crisiscoördinator en hoofd BHV’er bij het ziekenhuis en stond ons telefonisch te woord over de evacuatie die afgelopen vrijdag plaatsvond. 

Evacueren en veiligstellen

Ruud, de BHV’ers en nog veel mensen waren nodig om deze enorme evacuatie te realiseren. ‘Dit hebben wij echt als ziekenhuis samen gedaan waarbij de rollen duidelijk waren verdeeld. Mijn rol was de interne evacuatie en het coördineren van de ambulancewagens die buiten stonden te wachten op onze patiënten’, zegt Ruud. 

Omdat hij zijn handen vol had aan deze taak, werd er een plaatsvervangende hoofd BHV’er aangewezen. ‘Terwijl ik bezig was met iedereen op een veilige manier richting de deur te krijgen, werd er aan de andere kant hard gewerkt om het water buiten de deuren te houden. Het was de taak van de plaatsvervangende hoofd BHV’er om het plaatsen van de zandzakken te coördineren. Dit hebben de BHV’ers met ondersteuning van 36 leden van defensie volbracht.’

Goed voorbereid

Hoewel de situatie schrijnend genoemd kan worden, was het ziekenhuis, Ruud en zijn ploeg, goed voorbereid op dit soort calamiteiten. Het medisch centrum is ingesteld op de hoge waterstanden die in de nabijgelegen Maas kunnen voorkomen. Hiervoor hebben ze een zogenaamd ‘hoogwaterprotocol’ dat speciaal voor dit soort situaties is gemaakt.

‘In 2015 hebben wij zelfs nog een grote oefening gedraaid genaamd ‘waterkracht’. Deze oefening betrof scenario’s die een-op-een te vergelijken waren met de situatie waarin we nu verkeren. Deze oefening werd georganiseerd door de Veiligheidsregio waarbij wij de samenwerking en paraatheid van verschillende diensten op de proef stelde. Hierdoor waren wij goed voorbereid en konden we de problemen snel het hoofd bieden’, vertelt Ruud.

Omgekeerde evacuatie

Gisteren (21 juli) keerde het ziekenhuis weer terug in oude staat. ‘Dit zou nog een hele klus worden en was misschien nog wel uitdagender. Het was een soort omgekeerde evacuatie waarbij ik het aanspreekpunt was voor de diensten die onze patiënten teruggebracht. We moesten daarnaast extra rekening houden met de normale ambulance diensten die ook weer gingen rijden. Het was een hele puzzel om dit te stroomlijnen, maar na alle chaos van afgelopen dagen had ik daar alle vertrouwen in’, zegt Ruud.

Wij vinden het mooi om te zien dat een goed getrainde ploeg het verschil kan maken en willen graag iedereen in de getroffen gebieden alle sterkte wensen met de situatie.

 

Gezond en veilig thuiswerken: bij wie ligt de verantwoordelijkheid?

Preview - Gezond en veilig thuiswerken bij wie ligt de verantwoordelijkheid.jpg