BHV verplicht voor werknemer

Het onderwerp bedrijfshulpverlening kan de nodige vragen oproepen. Dit gebeurt zowel bij de werkgever als werknemer. Want hoe zit het eigenlijk met de vraag of BHV verplicht is voor een werknemer? Om hier antwoord op te kunnen geven op die vraag, moeten we naar de arbeidsovereenkomst en Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) kijken. Omdat een arbeidsovereenkomst niet voor iedereen hetzelfde is, adviseren wij om die eerst goed door te lezen. Hierin staat namelijk beschreven wat een werkgever van je verwacht met betrekking tot BHV. Staat dit er niet in? Dan gelden de verplichtingen van de Arbowet.

Meer over de app

BHV verplicht voor werknemer - Safeguard.jpg

BHV verplicht voor werknemer in theorie

Laten we bij het begin beginnen. BHV is wettelijk verplicht voor alle bedrijven die medewerkers in dienst hebben (zelfs bij één). Dit komt omdat de wet (artikel 3 lid 1) voorschrijft dat de werkgever een zorgplicht heeft tegenover zijn werknemers. De werkgever is verplicht om zorg te dragen voor de gezond- en veiligheid voor de werknemers. Maar hoe zit dat dan met werknemers? Op basis van artikel 15 lid 3, zou het in theorie mogelijk zijn dat een werkgever jou kan verplichten om een taak als BHV’er te vervullen. Hierin staat: ‘De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.’

Wilt u vrijblijvend een prijsindicatie ontvangen?

BHV verplicht voor werknemer in praktijk

Sommige organisaties hebben werknemers die in de rij staan om een BHV taak te vervullen, waar anderen juist moeite hebben om mensen daarvoor te motiveren. Als er geen vrijwillige aanmeldingen zijn, mag de werkgever hiervoor mensen aanwijzen. Gelukkig horen wij van onze klanten dat zij geen moeite hebben met BHV aanmeldingen. Daarnaast horen wij ook steeds meer verhalen van bedrijven die er bijvoorbeeld een kleine vergoeding of andere vorm van waardering tegenover stellen. Een mooie ontwikkeling die de inzet en risico’s erkent. Safeguard is van mening dat BHV niet als verplichting moet voelen, maar als een aanvulling. Wij zien het als een uitbreiding van je skills, persoonlijke ontwikkeling en bijdrage aan het welzijn van je omgeving en dat van jezelf. 

Klaar om Safeguard zelf te proberen?

Tijdens de demo laten we je zien hoe de app werkt. Enthousiast? Ga er dan mee aan de slag tijdens de proefperiode. Uiteraard staan wij ook dan klaar om vragen te beantwoorden!