BHV tijdens en na Covid-19

Blog

3 min

20.10.2020

Weten hoeveel BHV’ers aanwezig zijn nu nog belangrijker dan ooit. Dat de wereld veranderd is sinds COVID-19 weet inmiddels iedereen wel. Ook voor onze klanten, professionals op het gebied van Bedrijfshulpverlening,  heeft COVID-19 voor een breed scala aan nieuwe uitdagingen gezorgd. Één van deze uitdagingen is het organiseren van voldoende aanwezige BHV’ers op werk locaties. In deze blog zoomen we daar verder op in. Wij vroegen een aantal experts wat voor invloed COVID-19 heeft op het organiseren van een dekkende BHV organisatie die op tijd kan reageren en hoe de toekomst van BHV eruit ziet.

bhv tijdens en na covid 19.png

HOE WAARBORG JE DAT ER TIJDIG GEREAGEERD KAN WORDEN OP EEN NOODSITUATIE NU EEN GROOT DEEL VAN DE BHV’ERS THUISWERKT?

 Marieka Baars (eigenaar bhvappoverzicht.nl)

Bijvoorbeeld door af te spreken dat aanwezigen werknemers aangeven waar (ruimte/etage) zij aan het werk zijn, of de mensen zoveel mogelijk op één en dezelfde etage laten werken. Zo voorkom je dat je in een gebouw van 20 etages, 5 man hebt werken die van elkaar niet weten dat ze er zijn en kunnen ze een beetje op elkaar letten. Dit zal lang niet altijd mogelijk zijn, maar daar waar mogelijk zou ik het zeker aanraden. Hier kan de receptie ook een belangrijke rol in hebben. Het zou ook interessant zijn als op verschillende momenten op een dag inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel mensen aanwezig zijn en hoeveel daarvan BHV’er zijn.

Een mogelijk alternatief is om externe hulpverleners in te huren. Mensen die normaliter op festivals of andere evenementen staan, zouden prima de EHBO taken op zich kunnen nemen. Maar ook BHV-instructeurs die ruimte in hun agenda hebben, zijn wellicht te benaderen. Het spreekt voor zich dat zij wel goed ingewerkt moeten worden en voldoende bekend moeten zijn met het pand, de omgeving, de mensen en de aanwezige risico’s.

Het maken van een planning behoort ook tot de mogelijkheden, maar dit is in de praktijk vaak lastig omdat menig hoofd BHV geen lijnmanager is maar een staffunctie. Hierdoor is de zeggenschap doorgaans beperkt tot het vriendelijk vragen of mensen aanwezig kunnen zijn in plaats van dat dit vanuit de lijn wordt gevraagd. Punt is ook dat het vaak erg arbeidsintensief is en aan verandering onderhevig. Zeker bij grote organisaties is het maken van een planning lastig. Dan kan een BHV app erg handig zijn omdat je realtime inzicht hebt in de aanwezigheid van de interne hulpverleners.

 Wim Pellen (Business Partner, Veiligheid & Milieu bij Alliander)

Nu er steeds meer vanuit huis wordt gewerkt (ook door BHV’ers), is het van groot belang dat er een actueel en real-time overzicht is van de aanwezige BHV’ers op onze locaties.

Doordat wij alle BHV’ers hebben voorzien van de Safeguard app, zijn de aanwezige BHV’ers ongeacht de locatie waar zij aanwezig zijn, eenvoudig oproepbaar en inzetbaar.

De onderlinge communicatie tijdens een inzet doen wij via de push-to-talk functie welke in de app aanwezig is. Hiermee wordt een goed en bruikbaar alternatief geboden voor het “op de man” dragen van een portofoon. De Safeguard app met de bijbehorende web-portal bieden mij als BHV coördinator goede handvatten om dit alles mogelijk te maken.

Umit Tuncer (Regiomanager NS Utrecht)

Het belangrijkste is dat er altijd afdoende BHV’ers op locatie aanwezig zijn. Een manier om dit makkelijk en digitaal inzichtelijk te maken voor belanghebbenden is door gebruik van een app. Echter zegt dit nog niets over daadwerkelijke borging van elke dag afdoende BHV’ers. De app in combinatie met gebruik van een traditionele planning waarborgt dat er afdoende BHV’ers op locatie zijn die door middel van de app snel kunnen reageren op een noodsituatie. Daarnaast is er als extra borging binnen de locaties ook voor gekozen om bijvoorbeeld de beveiliging onderdeel te laten zijn van het BHV team.

HOE ZIET DE TOEKOMST VAN BHV ERUIT NU STEEDS MEER BEDRIJVEN THUISWERKEN OMARMEN?

Marieka Baars

Ik verwacht dat met name facilitaire diensten zoals schoonmaak, beveiliging, receptie en technische dienst hun toegevoegde waarde nog meer kunnen vergroten door ook (de) BHV-taken naar zich toe te trekken. Zij zijn immers goed bekend met het gebouw en de mensen, en, zo heeft de lockdown laten zien, het vaakst in een gebouw aanwezig. Het is wel essentieel dat de mensen goed Nederlands spreken om in geval van een calamiteit effectief te kunnen alarmeren, maar ook communiceren.  De meest logische groep is de beveiliging. Die hebben vaak al één of meerdere BHV-taken en kunnen nu wellicht als eerste ingezet worden in plaats van als achtervang te dienen. Voordeel is dat zij ook getraind zijn op agressie en geweld. Daarnaast is meer beveiliging(zeker nu) noodzakelijk, omdat veel gebouwen nu leger zijn dan ooit, waardoor de verminderde sociale controle c.q. aanwezigheid het dievengilde het een stuk gemakkelijker kan maken (dus inbraakpreventie).

Daarnaast zou ik er voor pleiten dat werkgevers hun medewerkers een BHV-cursus aanbieden die ook ingaat op (on)veiligheid thuis en ze hierin wellicht faciliteert. Bijvoorbeeld door een brandblusser en CO-melder aan het kerstpakket toe te voegen.

Wim Pellen

Er zullen altijd medewerkers zijn die of, omdat zij een cruciale functie hebben, of omdat zij niet vanuit huis kunnen werken, naar het werk zullen komen (zo ook BHV’ers).

Ik verwacht dat de gemiddelde locatie bezetting zal afnemen en dat ook diverse BHV’ers ervoor zullen kiezen meer vanuit huis te gaan werken. Het blijft echter zaak de BHV goed te hebben geborgd. Uit monitoring (via Safeguard) zal moeten blijken of wij kunnen volstaan met de huidige BHV’ers of dat er meer locatiegebonden BHV’ers moeten komen.

Umit Tuncer

Thuis werken wordt meer en meer een standaard i.p.v. een uitzondering. Echter verwacht ik dat het kantoor altijd onderdeel zal zijn van de tijdsbesteding in de werkweek. Vooral om samen te komen en face to face te overleggen. De toekomst van BHV zal in dit licht dan ook niet veel veranderen is mijn verwachting. Daarmee blijft het belang dat er goed wordt gepland op aanwezigheid en reactie op locatie.

CONCLUSIE

  • Meten is weten.

  • Binnen 3 minuten bij het slachtoffer zijn blijft een eis, ook al werken meer mensen thuis.

  • Mogelijk dat de taak van de BHV meer naar de facilitaire diensten zoals beveiliging, schoonmaak of technische dienst verschuiven omdat deze al op locatie werken.

  • Het zal naar verwachting alleen maar meer een uitdaging worden om inzichtelijk te krijgen hoeveel BHV’ers aanwezig zijn.

  • De Experts geven aan dat hulpmiddelen zoals BHV apps hier enorm in kunnen help om ook op afstand voldoende inzage te geven zodat er tijdig de nodige aanpassingen in de BHV organisatie gemaakt kunnen worden.

  • BHV apps zijn juist tijdens COVID-19 heel waardevol aangezien deze realtime inzage geven in de bezetting per pand en zodoende een tijdige opvolging van een calamiteit kunnen waarborgen.

 

 

Gezond en veilig thuiswerken: bij wie ligt de verantwoordelijkheid?

Preview - Gezond en veilig thuiswerken bij wie ligt de verantwoordelijkheid.jpg